top of page

Skeppets historia

Det är svårt att föreställa sig att Teaterskeppet byggdes för ett helt annat ändamål än det som skeppets används till idag...

 

1959 byggdes tre fisketrålare på ett varv i Estoril (Portugal) som beställts av olika fiskebygdsföreningar på Färöarna.

Ett av fartyget, m/v Vàgbingur, levererades till Hvørjum landsstýri (fiskebygdsförening) i byn Vágur. 

 

Kommande 20 år seglade fartyget mer eller mindre över hela det norra halvklotet, bl.a Grönland, Norra Kanada men även ner till Brasilien.

Den närmare 60 man stora besättningen jobbade skift, dygnet runt, med att fiska och var ute till sjöss mellan 3-4 veckor i sträck. Vid jul och midsommar fick man en veckas ledighet, och sen bar det ut till sjöss igen!

Hela det utrymme som idag utgör konferenslokalen ombord var lastrum, och där stora matsalen idag finns var själva utomhusdäcket där man drog upp trålen.

1974 såldes fartyget till Norge och tjänstgjorde under namnet "Björnoy II" för norska Kustbevakningen innan hon 1978 hamnade i Göteborg som vandrarhem.

1982 såldes fartyget till Rederi AB Sommar & Sol som bogserade upp fartyget till Stockholm om påbörjade ombyggnationen till passagerarfartyg.

1988 hade m/s Teaterskeppet premiär som charterfartyg i Stockholm (inte att förväxla med Teaterbåten som låg i Nybroviken).

1997 byggdes fartyget om i Stockholm och Teaterskeppet fick sitt nuvarande utseende med kommandobryggan framflyttad samt det stora soldäcket ovanpå matsalen.

2000 såldes fartyget till m/s Teaterskeppet AB som renodlade verksamheten mot företagsmarknaden.

Ett extra stort tack till Bernhard Edin som arbetade som motorman ombord under 7 års tid och har försett oss med ovärderliga bilder och historier!

Artikel: https://r7.fo/news/12956/gamli-vagbingur-er-teaturskip-i-svoriki

bottom of page