top of page

Livesändning

Redan 2005 genomförde vi den första livesändningen från Teaterskeppet då en kund ville sända hela konferensen ombord på Teaterskeppet till sina andra kontor ute i landet. 
Sedan dess har vi succesivt investerat och byggt ut möjligheterna för livesändningar från Teaterskeppet.

I samband med Covid-19 pandemin har vi byggt om konferenslokalen för att möjliggöra spännande hybridmöten med komplett teknik för att kunna livesända paneldebatter, presentationer eller hydbridmöten.

Vår grundteknik består av 4 kameror med tillhörande kontrollrum som kan spela in eller livesända hela/delar av konferensen. Vi har även stöd för externa föredragshållare över videolänk.

All teknik kan även sättas upp på andra platser ombord, t.ex ute på däck eller i stora/lilla matsalen.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och hur vi kan hjälpa er med att nå ut ert budskap live!

3 livesändningstips

IMG_6634.jpeg

 Synliggör alla!

En livesänd konferens är en utmaning att genomföra. Det blir lätt envägskommunikation och det är svårt att läsa av deltagarnas reaktioner, eller ens känna att dom är närvarande... Vi har en extra TV-skärm på scenen där vi lägger upp miniatyrer av deltagarna (och då givet att dessa slår på sina egna kameror). På så sätt får man en mer levande publik och det ger en känsla av "digital närvaro".

Denna möjlighet finns i de flesta livesändnpingsplattoformar såsom Teams och Zoom. Använder ni andra system har vi kreativa lösningar för hur vi kan få med en digital publik!

 Teleprompter

Tala till er publik! Även om dom inte finns på plats i lokalen så är det viktigt att deltagarna känner närvaro från den som pratar. Därför har vi installerat en teleprompter på en av kamerorna där vi kan projicera en färdigskriven text alternativt visa aktuell presentation. Föredragshållaren, som då tittar rakt in i kameran, kan läsa texten/se presentationen utan att det syns i kameran.

Texten styrs direkt av den som talar alternativt av en annan person som anpassar hastigheten på rulltexten till talaren.

IMG_6596.jpeg
IMG_1119.jpeg

 Hybridmöte

Kontoren utspridda över hela landet? En bra kombination, givet att man inte vill träffas fysiskt hela företaget, är ett så kallat hybridmöte. Konferensen genomförs som en vanlig konferens, där delar av gästerna deltar på distans.

Allt livesänds med vår utrustning och är lätt att koppla upp sig mot.

För att synliggöra de som deltar från annan ort kan vi använda vår sidprojicering där en livebild med övriga deltagare visas alternativt en till skärm på scenen.

Låt oss hjälpa er!

Under våra mer än 20 år har vi genomfört över 2500 bokningar ombord, allt från frukostmöten till heldagsarrangemang ute i skärgården. Vi har ingen färdig mall för hur en bokning ser ut utan vi skräddarsyr varje arrangemang för att passa ert upplägg och inriktning. Och vi tröttnar aldrig - vi är helt övertygade om att det finns minst 2500 kommande unika arrangemang som vi ännu inte genomfört och som vi mer än gärna planerar tillsammans med er.

bottom of page