Bokningsvillkor & regler

Generella villkor

 • Vi hyr endast ut Teaterskeppet till en grupp i taget om inte annat anges i offerten.

 • M/S Teaterskeppet har fullständiga serveringsrättigheter mellan 11:00-03:00 vilket gör att man inte kan ta med egen alkohol ombord.

 • M/S Teaterskeppet är fullt försäkrat för samtliga passagerare ombord (P&I samt Kasko)

Offert

 • I offerten anges giltighetstiden för er förfrågan (normalt 10 dagar efter offertdatum) och under denna tid har ni ensamrätt till det offererade datumet. Efter detta datum ligger preliminärbokningen kvar, men vi förbehåller oss rätten att offerera datumet till andra grupper. Vi kommer dock alltid att kontakta er först innan vi offererar datumet till en annan grupp.

 • Offerten är endast giltig för de antal personer som finns specificerat.

 • Priserna i offerten är alltid exkl. moms. De olika momssatserna är:
  25%: Hyra vid kaj, alkoholhaltig dryck, teknik, måltider i samband med konferens mm
  12%: Måltider & icke alkoholhaltig dryck som ej är i samband med konferens
  6%: Kryssning med Teaterskeppet

Generella avbokningsregler

 • Vid avbokning senare än 90 dagar innan arrangemanget debiteras 20% av det offererade beloppet.

 • Vid avbokning senare än 60 dagar men tidigare än 30 dagar innan arrangemanget debiteras 40% av det offererade beloppet.

 • Vid avbokning senare än 30 dagar men tidigare än 15 dagar innan arrangemanget debiteras 60% av det offererade beloppet.

 • Vid avbokning senaste än 15 dagar innan arrangemanget debiteras 100% av det offererade beloppet.

 • I vissa fall kan det finnas andra avbokningsvillkor angivna i offerten och då gäller dessa framför de ovan nämnda.

Reducering av antal gäster

 • Senast 30 dagar före arrangemanget kan de rörliga kostnaderna (mat & dryck) reduceras upp till 25% av de offererade antalet.

 • Senast 10 dagar före arrangemanget kan de rörliga kostnaderna (mat & dryck) reduceras upp till 10% av de offererade antalet.

 • Senare än 10 dagar före arrangemang kan de rörliga kostnaderna (mat & dryck) inte recuderas.

 • I vissa fall finns det även i offerten angivet ett minimumantal för bokningen vilket gör att man inte kan reducera antalet personer till ett antal under detta antal.

 

Fakturering & priser

 • M/S Teaterskeppet AB fakturerar totalsumman + eventuellt tillkommande kostnader efter avslutat arrangemang med betalningstid 20 dagar netto (om inte annat angetts i offerten).

 • M/S Teaterskeppet AB förbehåller sig rätten att förskottsfakturera delar eller hela arrangemanget.

 • Alkoholhaltig dryck faktureras efter faktiskt åtgång.

Övrigt

 • I händelse av skadegörelse ombord under uthyrning är beställaren ersättningsskyldig.

 • I händelse av krig, statlig reglering, strejk, blockad, lockout eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför M/S Teaterskeppets kontroll äger företaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa eller på annat sätt omdisponera beställt arrangemang.

M/S Teaterskeppet AB
Skeppsbrokajen 104
111 30 Stockholm
Tel: 08-14 48 00
Fax: 08-21 44 32
E-post: info@teaterskeppet.se
krav2star.jpg
CSI5.jpg